Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939) / I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat I Locals)

Antoni Turró i Martínez

Code Turró
Author Antoni Turró i Martínez
Title Les Emissions Monetàries oficials de la Guerra Civil (1936-1939)
Volume I: Andorra, Illes Balears i Catalunya (Generalitat I Locals)
Edition 1st Edition
Publisher Societat Catalana d’Estudis Numismàtics
Publication location Barcelona
Publication year 2007
ISBN-13 978-84-7283-908-3
 

Referenced in this catalogue

 » See 46 coins
 » See 2268 banknotes