Zellerfeld, modern-day Clausthal-Zellerfeld, Germany

Place Zellerfeld, modern-day Clausthal-Zellerfeld, Germany
See also Nomisma (zellerfeld)
Wikidata (Q15377069)

Related marks

HL Heinrich Loehr, Mint Master, Clausthal (1617), Hitzacker (1617), Osterode am Harz (1622-1625), Quedlinburg (1617-1619), Dannenberg an der Elbe (1617), Goslar (1622-1625), Zellerfeld (1622-1625)
HS Henning Schluter, Mint master, Goslar, Zellerfeld (1626-1672)
IPE Julius Philipp Eisendrath, Mint master, Zellerfeld (1672-1676)
RB Rudolf Bornemann, Mint master, Zellerfeld (1676-1711)
EPH Ernst Petr Hecht, Mint Master, Leipzig (1693-1714), Zellerfeld (1723-1731)
IAB Johann Albrecht Brauns, Mint Warden, Zellerfeld (1693-1731)
HH Heinrich Horst, Mint master, Zellerfeld (1711-1719)
B Heinrich Christian Bornhorst, Mint Master, Zellerfeld (1711-1725)
HCB Heinrich Christian Bornhorst, Mint Master, Zellerfeld (1711-1725)
IAB Johann Albrecht Brauns, Mint Master, Zellerfeld (1731-1739)
IBH Johann Benjamin Hecht, Mint Master, Zellerfeld (1739-1763)
LCR Ludwig Christian Ruperti, Mint Warden, Zellerfeld (1750-1754)
IAP Johann Anton Pfeffer, Mint Master, Zellerfeld (1763-1773)
LCR Ludwig Christian Ruperti, Mint Master, Zellerfeld (1773-1778)
CS Christoph Engelhard Seidenstricker, Mint Master, Zellerfeld (1779-1786)
CES Christoph Engelhard Seidenstricker, Mint Master, Zellerfeld (1780-1786)

Production of this mint

 » See 236 coins
 » See 2 medals and tokens