Get back to the old design

1 Pesseta

Features

Country Andorra
Type Standard banknote
Year 1936
Value 1 Pesseta (1)
Currency Peseta
Demonetized 12-31-1938
References P# 1
  • Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961-present (25th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, USA. ISBN 9781440248986.
  • Tracy L. Schmidt (editor); 2016. Standard Catalog of World Paper Money. General issues, 1368-1960 (16th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, USA. ISBN 9781440247071.
  • George S. Cuhaj (editor); 2013. Standard Catalog of World Paper Money. Specialized Issues (12th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, USA. ISBN 9781440238833.

Obverse

Coat of arms, Catalan text

Lettering:
CONSELL GENERAL DE LES VALLS D'ANDORRA
· VAL. PER ·
UNA PESSETA
EMISSIO ACORDADA PEL MOLT IL-LUSTRE CONSELL GENERAL.
EN DATA 19 DESEMBRE 1936

Reverse

Text of Decree number 112 authorizing the issue

Lettering:
DÉCRET No 112 del Consell General de les Valls d'Andorra
I. - Es crea i es posa en circulatió vales moneda andorrà a l'objecte de
facilitar les transaccions comercials dintre de les Valls d'Andorra.
II. - Els presents vales estan integrament garantits per bitllets del Banc
Nacional d'Espanya i, sota la responsabilitat del M. I. Consell
General de les Valls d'Andorra.
III. - Essent els Presents vales divisionaris dels bitllets del Banc d'Espa-
nya de valor de vint-i-cinc pessetes i supériors, - s'enten els bitllets
que's troban ja en circulatió en aquesta data - seguiran les mateixes
fluctuacions que les suportades per els mencionats bitllets espanyols.
IV. - Tot vale brut, esmenat o estripat en forma que otereixi dubte la
seva autenticitat, se 'l considerara nul.
V. - Els falsificadors dels presents vales serán castigats amb les maximes
sancions aplicades pels Tribunals competents.
VI. - Aquets vales serán reintegrats el mès tard, el 31 desembre 1938.
ANDORRA la VELLA, 19 Desemblre del 1936.

Manage my collection

To manage your collection, please log in.


Date VG F VF XF AU UNC
1936  19 December 1936

Get this banknote

No member from this site currently wants to exchange it.

Numista Rarity index: 97 Search tips
This index is based on the data of Numista members collections. It ranges from 0 to 100, 0 meaning a very common coin or banknote and 100 meaning a rare coin or banknote among Numista members.

» Buy banknotes from Andorra

Contribute to the catalog

Modify or add data on this page
Match past online sales