10 Pessetes

Features

Country Andorra
Type Standard banknote
Year 1936
Value 10 Pessetes (10)
Currency Peseta
Shape Rectangular
Demonetized 12-31-1938
References P# 4
  • Tracy L. Schmidt (editor); 2019. Standard Catalog of World Paper Money. Modern issues 1961-present (25th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, USA. ISBN 9781440248986.
  • Tracy L. Schmidt (editor); 2016. Standard Catalog of World Paper Money. General issues, 1368-1960 (16th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, USA. ISBN 9781440247071.
  • George S. Cuhaj (editor); 2013. Standard Catalog of World Paper Money. Specialized Issues (12th edition). Krause Publications, Iola, Wisconsin, USA. ISBN 9781440238833.

Obverse

Coat of arms, Catalan text

Lettering:
CONSELL GENERAL DE LES VALLS D'ANDORRA
· VAL. PER ·
DEU PESSETES
EMISSIO ACORDADA PEL MOLT IL-LUSTRE CONSELL GENERAL.
EN DATA 19 DESEMBRE 1936

Reverse

Text of Decree number 112 authorizing the issue

Lettering:
DÉCRET No 112 del Consell General de les Valls d'Andorra
I. - Es crea i es posa en circulatió vales moneda andorrà a l'objecte de facilitar les transaccions
comercials dintre de les Valls d'Andorra.
II. - Els presents vales estan integrament garantits per bitllets del Banc Nacional d'Espanya
i, sota la responsabilitat del M. I. Consell General de les Valls d'Andorra.
III. - Essent els Presents vales divisionaris dels bitllets del Banc d'Espanya de valor de vint-
i-cinc pessetes i supériors, - s'enten els bitllets que's troban ja en circulatió en aquesta
data - seguiran les mateixes fluctuacions que les suportades per els mencionats bitllets
espanyols.
IV. - Tot vale brut, esmenat o estripat en forma que otereixi dubte la seva autenticitat, se
'l considerara nul.
V. - Els falsificadors dels presents vales serán castigats amb les maximes sancions aplicades
pels Tribunals competents.
VI. - Aquets vales serán reintegrats el mès tard, el 31 desembre 1938.
ANDORRA la VELLA, 19 Desembre del 1936.

Comments

Introduced on 19 December 1936, as emergency money during the Spanish Civil War.

Manage my collection

To manage your collection, please log in.


Date VG F VF XF AU UNC
1936 

Get this banknote

No member from this site currently wants to exchange it.

Numista Rarity index: 97 Search tips
This index is based on the data of Numista members collections. It ranges from 0 to 100, 0 meaning a very common coin or banknote and 100 meaning a rare coin or banknote among Numista members.

» Buy banknotes from Andorra

Contribute to the catalog

Modify or add data on this page
Match past online sales
Register a past auction sale