1 Pond Gouvernements Noot

1 Pond (Gouvernements Noot) -  obverse1 Pond (Gouvernements Noot) -  reverse

© BCNumismatics

Features

Issuer South African Republic (South Africa (pre-Union))
Period South African Republic (1874-1902)
Type Standard banknote
Year 1900
Value 1 Pond (1)
Currency Z.A.R. Pond (1874-1902)
Composition Paper
Shape Rectangular
Demonetized Yes
Number N# 252393
Numista (https://numista.com)

Obverse

ZAR Coat Of Arms to the left surrounded with ornate design. Three quarters to the right contains wording, value, signatures and the note is dated by hand. Serial number above and to the left of wording. Wording surrounded by an ornate border.

Lettering:
6206 £1
GOUVERNMENTS NOOT.
EEN POND.
De Regeering der Zuid-Afrikaansche Republiek belooft aan houder
dezes te betalen EEN POND Sterling, volgens de bepalingen
van Wet 1, 1900, waarin artt. 2 en 3 op de achterzijde van
deze noot zijn afgedrukt.

Deze Noot is gewaarborgd door alle Vaste Eigendommen van den Staat, zooals bepaald in Wet 1, 1900.

Audt.-Generaal. Pretoria, 28.05.1900. Thes.-Generaal

Gedrukt ter Staatsdrukkerij van de Z.A Republiek

Reverse

Two columns with wording in the top row and 6 lines for notes in the second row

Lettering:
Art, 2. - Deze noten zullen een gedwegen koers hebben totdat zij afgelost zullen worden; de aflossing zal geschieden bij wijze van uitloting, de bijzonderheden waarvan later zullen worden bepaald en zal beginnen op 1 Juni 1901, wanneer een bedrag van een honderd duizend pond sterling zal worden afgelost, totdat het geheele bedrag zal zijn afgelost. Zoodra eene noot uitgeloot en afgelost is, zal ze door den Thesaurier-Generaal en Auditeur-Generaal in tegenwoordigheid van twee personen, door de Regeering benoemd, worden vernietigd.
Art. 3 . - Deze Noten zullen een rentekoers hebben van zes persent per annum, betaalbaar aan den houder in klinkende munt, iedere 1ste Juni voor het afgeloopen jaar op het kantoor van den Thesaurier-Generaal of een per proclamatie aangewezen bank of banken.

Comments

Embossed with a stamping that includes the South African Republic's emblem.

This can be seen clearly on the back of the note.

Manage my collection

Please sign in or create an account to manage your collection.

Date VG F VF XF AU UNC
1900-May-28 

Get this banknote

No member from this site currently wants to exchange it.

Numista Rarity index: 95 Search tips
This index is based on the data of Numista members collections. It ranges from 0 to 100, 0 meaning a very common coin or banknote and 100 meaning a rare coin or banknote among Numista members.

» Buy banknotes from the South African Republic

Contribute to the catalog

Modify or add data on this page
Register a past auction sale