Coins to exchange

50 Cents - George V

Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×37)
Languages : English
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×25)
Country: Norway
Languages :
English Danish Lithuanian Norwegian Russian Swedish Ukrainian
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×22)
Country: Canada
Languages :
English Belarusian Bulgarian Czech Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Hebrew Croatian Hungarian Icelandic Italian Latin Lithuanian Latvian Dutch
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×2)
Country: United States
Languages : English
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×147)
Country: France
Languages : French English
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×102)
Country: United States
Languages : English
Feedback: none
Country: Canada
Languages : English
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×19)
Country: United States
Languages : English
Feedback: none
Country: United States
Languages : English
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×89)
Country: United States
Languages : English
Feedback: none
Country: France
Languages : French German English Spanish Russian
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×233)
Country: Italy
Languages :
English German Spanish French Italian Portuguese
Feedback: none
Country: Mexico
Languages : English Spanish
Feedback: none
Country: Canada
Languages : English
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×10)
Country: Canada
Languages : English Chinese
Feedback: none
Country: France
Languages : French
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×6)
Country: Canada
Languages : French English
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×49)
Country: New Zealand
Languages : English Chinese
Feedback: 5/55/55/55/55/5 (×49)
Country: United States
Languages : English
Feedback: none
Country: Canada
Languages : English
Feedback: none
Country: United States
Languages : English