Exchange with kolos32

1 coin • 1 piece of exonumia

Belgium
Franc (1832-2001)
2000
KM#213.1; Coin alignment
ECU & Pre 1999 Euro - Belgium
1996