Exchange with thirubluestar

20 coins

India
Rupee (decimalized, 1957-date)
Hyderabad Mint; KM#42.1 (0.7-0.9 mm to rim)
25 Paise KM# 49
KM#49.1 (Calcutta Mint)
50 Paise KM# 65
Taegu Mint, mintmark below 1
50 Paise KM# 69
Ottawa Mint
1 Rupee KM# 79
KM#79.1 (Llantrisant Mint, mintmark below 1; security edge)
KM#79.1 (Birmingham Mint; security edge)
KM83.1 Hyderabad Mint
1 Rupee KM# 92
KM#92.2 (Smooth edge, Mexico City mint)
KM#92.2 (Smooth edge, Slovakia Kremnica mint)
Hyderabad
KM#121.5 (6.06 g; Type C) Royal mint, Llantrisant
KM#121.3 (6 g; Type A) Moscow Mint
5 Rupees KM# 154
KM#154.1 (Moscow Mint; security edge)
Hyderabad Mint
5 Rupees KM# 399
Calcutta Mint
Noida Mint
South Korea
New won (1962-date)
10 Won KM# 33
KM#33.2 (thicker value digits)
10 Won KM# 103
United States
Dollar (1785-date)
KM#A164a