Exchange with Jcalzon

17 coins

Spain
Peseta (1868-2001)
1 Peseta KM# 767